BNL MD
#

Norges grønne fagskole - Vea

Fagskolen Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere, blant annet innenfor historiske hager. Skolen er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.  

Norges grønne fagskole - Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen historiske gartnerfag og hagevern for bl.a. gartnere og anleggsgartnere.

På deltidsstudiet lærer du hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet Historiske gartnerfag består av 2 moduler:

  • Historiske grøntanlegg
  • Antikvarisk drift og skjøtsel

Etter endt utdanning får du tittelen: Fagskolekandidat Historiske gartnerfag

 

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er på deltid, nettbasert med 7 samlinger pr år. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Studiet er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder

Nettside
Adresse
Turistveien 92, 2390 Moelv
Telefon
62362600
E-post
;
;