BNL MD
Peter Brennvik og Roald Renmælmo. Student og lærer hugger bord som skal bli nytt tak til Raulandsloftet fra 1200 og 1600-tallet. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar
Peter Brennvik og Roald Renmælmo. Student og lærer hugger bord som skal bli nytt tak til Raulandsloftet fra 1200 og 1600-tallet. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Bachelorutdanning NTNU

NTNU startet fra høsten 2015 opp en ny bachelorutdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studiet er 4-årig og samlingsbasert, og for de som velger tradisjonelt bygghåndverk inkluderer det bruk av læringsarenaer rundt om i landet.

Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern tilbyr to studieretninger:

  • Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk
  • Studieretning Teknisk Bygningsvern

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring,tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.


Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker ved NTNU per år.

Nettside
Adresse
NTNU, Fakultet for teknologi 7491 Trondheim
Telefon
73 55 95 32
;
;