BNL MD
#

Norsk Kulturarv

Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å sikre kulturarven vår for kommende generasjoner gjennom bærekraftig bruk langs kysten, i innlandet og i bystrøk. Organisasjonen er åpen for medlemskap for bedrifter, kommuner, fylkeskommuner, regionråd, organisasjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen Norsk Kulturarv ble opprettet i 1993 av Oppland fylkeskommune og har i dag 29 innskytere av egenkapital, i hovedsak fra offentlige sektor. 

Norsk Kulturarv skal i følge punkt 2 i vedtektene:

  • Ivareta interessene til eiere og brukere av fredete og verneverdige kulturminner
  • Arbeide for og delta aktivt i forsvarlig næringsutnytting av kulturarven
  • Gjennom økonomisk og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde
Nettside
Adresse
Edvard Storms veg 26 2680 Vågå,
Telefon
46 97 51 00
;
;