#

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen nasjonalt og internasjonalt.

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen (CO2) fra byggenæringen nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer blir like effektiv som den industrialiserte lineære verdikjeden for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer, hvis vi skal øke ombruksgraden vesentlig. På veien dit er det mange utfordringer vi må løse.

Derfor har flere aktører i bransjen har gått sammen om å etablere en felles nasjonal og digital kunnskapsarena. Kunnskapsarenaen vil ledes av Sirkulær Ressurssentral. Deltakelse i Kunnskapsarena er kostnadsfri og åpen for alle.

Nettside
Kontaktpersoner
Marie Harbo Dahle
Arenaleder
959 48 177‬ Send e-post