#

Lys i gamle hus

Lys i gamle hus er et prosjekt drevet av Fortidsminneforeningen. Målsetningen er å videreføre engasjementet som er på sosiale medier, og skape en grasrotbevegelse lokalt.

Prosjektet skal arbeide for at folk skal se tomme hus som en mulighet og en ressurs for lokal verdiskapning. Prosjektet har fem pilotkommuner med lokale prosjektledere, som vil skape aktivitet og engasjement, være et koblingspunkt mellom lokalbefolkningen og tilgjengelige ressurser i forhold til bygningsvern. 

Lokale prosjektledere vil skape aktivitet og engasjement, være et koblingspunkt mellom lokalbefolkningen og tilgjengelige ressurser i forhold til bygningsvern. Prosjektlederne kan også koble folk og hus.

Målet er at gamle hus som står ute av bruk skal fylles med nytt liv. 

Det treårige pilotprosjektet har fått tilskudd fra Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen

Besøk også prosjektets instagramkonto

Nettside