Selv om den utsatte nedre delen av panelet er råteskadet er fortsatt 3/4 deler av materialene i god stand.  Foto: Bygg og Bevar
Selv om den utsatte nedre delen av panelet er råteskadet er fortsatt 3/4 deler av materialene i god stand. Foto: Bygg og Bevar

Kulturminnebøndene

Kulturminnebøndene er et samarbeidsprosjekt mellom gardene Huser og Veset i Fenstad. Kulturminnebøndene tilbyr seminarer, kurs og opplevelser.

Formålet med kulturminnebøndene er å øke bevisstheten omkring verdien av bygnings- og kulturarven. Kulturminnebøndene skal skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. Hvert år arrangeres seminarer og forelesninger om relevante temaer i kulturminnevernet som er åpent for alle interesserte. 

Nettside
Adresse
Vesetalléen 20, 2160 Vormsund
Telefon
90618892