Borgund Stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen
Borgund Stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens hovedkontor

Fortidsminneforeningens sentrale administrasjon er lokalisert i Magistratgården (1647) i Oslo. 

Fortidsminneforeningen eier og tar vare på en rekke eiendommer i Norge, blant annet flere stavkirker. Tidsskriftet Fortidsvern utgis 4 ganger i året, i tillegg utgir foreningen en årbok. Redaksjonen har tilhold i Oslo. 

Gjennom midler fra  Sparebankstiftelsen DNB, har foreningen startet prosjektet "Kulturminner for alle". Prosjektet har som formål å styrke og ivareta tradisjonelt håndverk, samt å sikre kulturminner som er allment tilgjengelig. Du kan søke tilskudd til istandsetting fra prosjektet 

Nettside
Adresse
Dronningens gate 11 N-0152 Oslo
Telefon
23 31 70 70