Trehus på Briskeby i sveitsergotikk. Foto: Svein Solhjell
Trehus på Briskeby i sveitsergotikk. Foto: Svein Solhjell

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Fortidsminneforeningens fylkesavdeling i Oslo og Akershus.

En av foreningens viktigste oppgaver er å arbeide for økt forståelse for tradisjonshåndverk og overføring av håndbåren kunnskap. Fortidsminneforeningen arrangerer derfor kurs, seminarer og den årlige bygningsverndagen. Forening har dessuten et kompetente bygningsvernutvalg som sikrer både kvalitet i de praktiske bygningsvernkursene og i rådgivingstjenestene som tilbys.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus arbeider for bevaring av kulturminner, blant annet ved å bidra inn i politiske prosesser med innspill, påvirkning og fakta.

Fremtid for fortiden er avdelingens medlemsblad og har eksistert siden 1972. Bladet tar sikte på å være en kilde til kunnskap om kulturminnevern, men har et spesielt fokus på Oslo og Akershus. Et viktig mål for redaksjonen er å gjøre godt fagstoff tilgjengelig for avdelingens medlemmer.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har kontorer på Vøienvolden gård i Maridalsveien 120 og er åpent hver dag mellom kl. 10.00 og kl. 15.00.

Nettside
Adresse
Vøienvolden gård, Maridalsveien 120
Telefon
97 00 58 58