BNL MD
#

Foreningen FREDET

Foreningen FREDET ble etablert i 2006 som en landsdekkende interesseorganisasjon for private eiere av hus og eiendom fredet etter Kulturminneloven.

Medlemsskap i foreningen FREDET gir tilgang til gode råd og praktiske tips. Foreningen arbeider dessuten for:


• Bedre balanse mellom eiernes plikter og rettigheter
• Mer forutsigbare rammebetingelser
• Saksbehandling som tar hensyn til eiernes behov og interesser
• Full dekning av meromkostninger ved drift og vedlikehold
• At Staten dekker alle kostnader ved arkeologiske undersøkelser
• Lettere tilgang på ”riktige” materialer og håndverkstjenester
• Bedre veiledning og lettere tilgang på faglig hjelp ved istandsetting
• Bedre forsikringsordninger
• Etablering av et fordelsprogram der medlemmer får gunstig tilbud på aktuelle varer og tjenester.

;
;