#

Foreningen FREDET

Foreningen FREDET ble etablert i 2006 som en landsdekkende interesseorganisasjon for private eiere av hus og eiendom fredet etter Kulturminneloven.

Medlemsskap i foreningen FREDET gir tilgang til gode råd og praktiske tips. Foreningen arbeider dessuten for:


• bedre balanse mellom eiernes plikter og rettigheter
• mer forutsigbare rammebetingelser
• saksbehandling som tar hensyn til eiernes behov og interesser
• full dekning av meromkostninger ved drift og vedlikehold
• at Staten dekker alle kostnader ved arkeologiske undersøkelser
• lettere tilgang på ”riktige” materialer og håndverkstjenester
• bedre veiledning og lettere tilgang på faglig hjelp ved istandsetting
• bedre forsikringsordninger
• etablering av et fordelsprogram der medlemmer får gunstig tilbud på aktuelle varer og tjenester.

Nettside
Adresse
c/o Knut Aall, Nes Verk, 4900 Tvedestrand
Kontaktpersoner
Christian Oppegaard
Styreleder
649 25 548 Send e-post