#

Fibor

Fibor er en bransjeorganisasjon for rådgivnings- og håndverksbedrifter som arbeider innenfor bygningsvernet. Fibors formål er å bidra til en god og kvalitetsmessig høy utvikling av alle bedriftene som arbeider med restaurering av kulturarven.

Fibor arbeider for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og kunnskapspredning. Fibor forsvarer medlemmenes almenne interesser innenfor restaureringsmarkedet, svarer på høringer og gir uttalelser i temaer tilknyttet restaureringsvirksomheten. Samtlige medlemmer i Fibor arbeider for å øke huseierne og almennhetens etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. 

Nettside
Adresse
Fibor, Box 6159, 102 33 Stockholm