BNL MD
#

Vitalisering av veiter og gårdsrom

Vitalisering av veiter og gårdsrom er et prosjekt ledet av Byantikvaren i Trondheim kommune.

 

Samarbeidspartnere og støttespillere er Riksantikvaren, Trondheim kommune, NTNU, Trøndelag Fylkeskommune, Midtbyen Management, Visit Trondheim, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Statens vegvesen.

Målet er å synliggjøre og styrke kvalitetene i veitene og gårdsrommene i Nerbyen, samt formidle områdets historie.

Brattørveita og tilstøtende veiter er i samarbeid med eierne i veita utvalgt som pilot for prosjektet, og synlige tiltak som nye benker, ugressfjerning, taggefjerning og "snarveit"-skilt er allerede gjennomført.

Nettside
Adresse
Erling Skakkesgate 14
;
;