#

Vestnorsk kulturakademi

Vestnorsk kulturakademi har lang erfaring med målrettet undervisning innenfor tradisjonelle fag. Det tilbys antikvarisk rådgivning i forbindelse med restaurering og istandsetting og senteret arrangerer  kurs i sentrale håndverksteknikker.

Vestnorsk kulturakademi er et regionalt kunnskapssenter for kultur og bygdenæring. Akademiet er siden 1993 utviklet i nært samarbeid med Voss kommune, lokale ildsjeler, Hordaland (Vestland) fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland (Vestland), Hordaland husflidslag samt universitetet og høyskolen i Bergen.

Akademiet arrangerer kurs for huseiere og håndverkere, og har lang erfaring med undervisning innenfor grindbygging, laft og tørrmuring. 

Nettside
Adresse
Magasinvegen 26, 5705 Voss
Telefon
901 83 631