Sjå i Vadsø. Foto: Ane Huru Thorseng
Sjå i Vadsø. Foto: Ane Huru Thorseng

Vardø restored

VARDØ RESTORED er en byutviklingsstrategi med respekt for byens særpreg, rike kulturhistorie og lokale næringsinitiativer.

Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en samlet førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Dette gjør byen unik nasjonalt.

VARDØ RESTORED jobber etter en «folk først» filosofi, der fokus er på menneskene som eier og driver virksomheten sin i kulturminner. Lokale krefter i Vardø er, gjennom sitt pågangsmot og sin kjærlighet til byen, en nøkkel til vellykket byutvikling. Det er derfor grunnleggende å få frem menneskene bak husene. Dette gjøres gjennom deltakende prosess der prosjektgruppen er aktivt tilstede og lytter til huseiernes fortellinger, visjoner og utfordringer.

Huseiernes individuelle prosjekter og behov tas på alvor, og erfaringer videreutvikles i fellesskap. Prosjektgruppen hjelper aktørene med målrettet bistand til restaurering av bygninger, hjelp med søknader, nytenkende styrking av næringsvirksomhet, og strategisk byutvikling med kulturarv som utgangspunkt.

Nettside