Skjelterverk. Foto: Sveinulf Hegstad, UiT
Skjelterverk. Foto: Sveinulf Hegstad, UiT

TRAD-senter

Med bygningsvern som faglig fokusområde!

Midt-Troms Museum er sannsynligvis et av de nordligste regionmuseer i Norge med dette fokuset.

TRADsenter har som målsetning å ivareta immaterielle kulturarven, særlig de tradisjonelle håndverksfagene, gjennom dokumentasjon, bevaring, forskning, formidling og opplæring i Nord-Norge, samt bidra til utvikling av kulturnæringer.

Aktiviteter ved TRADsenteret

 • Verkstedet på Sundlia, både et moderne verksted og et tradisjonsverksted
 • Håndverksfestivaler, eksempelvis vil MTM arrangere festivalen Tre i Nord i juni 2019, med fokus på vår oppgangssag Aursfjordsaga, tradisjonelt bygghåndverk og båtbygging, og med deltagere fra Russland, Finland, Sverige og Danmark i tillegg til Norge
 • Status som læringsarena for NTNUs BA i Tradisjons bygghåndverk, 2 studenter inkl. 1 museumsansatte
 • Sertifisering som UNESCO ”trener”; aktiv deltagelse i IKA-nettverk
 • Aktiv deltagelse i Norges Museumsforbundets nettverk for immateriell kulturarv
 • Tilby kurs i forskjellige håndverk for voksen & barn, så langt med støtte fra UNESCO, Troms fylkeskommune & Barentssekretariat.
 • Samarbeidsavtale med Bardufoss vgs
 • Gi veiledning og ta privat oppdrag innenfor bygningsvern, alt etter kapasitet
 • Godkjent lærlingbedrift 
 • Lede flere store restaurerings/istandsettingsprosjekter: blant annet Treskelåven på Bardu Bygdetun, Gammelstua på Hofsøy Bygdemuseum, fjøs og hovedstua på Strømsør Fjellgård (fredet anlegg), Øvre og Nedre Kaperdalen (fredet samisk anlegg), Skrolsvik brygge og Aursfjordsaga
 • Prosjektledelse/deltagelse: Kolarctic prosjekt «Crossover Crafts»; Innovasjon Norge/Tfk prosjekt «TRADopplevelser»; Nordic Council of Ministers prosjekter «Living museums in the Arctic» og «Arctic Wood NetWork; en Innovasjon Norge bedriftsnettverk for tre håndverks bedrifter (forstudie i gang); i tillegg mindre håndverks utvekslingsprosjekter finansiert av Barentssekretariat, inklusiv deltagelse i Kizhi State Open Air Museum of History, Architecture and Ethnographys trebåtregatta og seminar i 2017.

 

Midt-Troms museum MTM satser videre på:

MTM har per i dag 3 fast ansatte med tommer fagbrev, og snart har alle 3 BA,  i teknisk byggfag og tradisjons bygghåndverk fra NTNU og historie fra UiT. Vi har også en prosjektleder som har mesterbrev i byggfag og er bedriftsøkonom. 

 

Adresse
Sundlivegen 188, 9325 Bardufoss
Telefon
478 34 500
E-post