#

Spara och bevara

Spara och bevara er den svenske energimyndighetens program for energieffektivisering av kulturhistorisk verdifulle bygninger.

Programmet skal utvikle og formidle løsninger som bidrar til energieffektivisering uten å forringe bygningenes kulturhistoriske verdier.

Programmet begynte i 2006 og skal avsluttes i 2018. Totalt har Energimyndigheten avsatt 120 millioner til prosjektet som koordineres av Uppsala universitet. 

Nettside
Adresse
Uppsala Universitet, Campus Gotland 621 67 Visby