#

Bygningsvern og tradisjonshåndverk

Sør-Troms museum er et fagmiljø for Bygningsvern og tradisjonshandverk i Troms. Virksomhet drives som en integrert del av museet.

Oppgaver

  • Kunnskapsformidling om bygningsvern og tradisjonshandverk.
  • Gir råd og veiledning i bygningsvernspørsmål.
  • Utføre dokumentasjon, prosjektering og kostnadsberegninger.
  • Utforme søknader om finansiell støtte.
  • Restaurering og produksjon av bygningsdeler.
  • Kurs og kompetanseheving.
  • Læringsarena for NTNU – Bachelor i tradisjonshandverk.

 

Nettside
Adresse
Trondenesveien 122, N-9404 Harstad