BNL MD
#

Setesdal bygningsvernsenter

Bygningsvernsenteret i Setesdal har lokaler i tilknytning til Setesdalsmuseet på Rysstad, og er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Setesdalsmuseet

Bygningsvernsenteret i Setesdal har lokaler i tilknytning til Setesdalsmuseet på Rysstad, og er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Setesdalsmuseet. Satsingen her er knyttet til ivaretakelse av den rike bygningskulturen i dalen. Senteret arbeider med rådgivning overfor huseiere og håndverkere. Det arbeides også med  tilskuddsforvaltning på fredete og verneverdige bygninger.

Senteret har en egen hall til istandsetting av bygninger, og knytter til seg dyktige håndverkere som kan bistå med rådgivning. Det er en målsetting å bli et regionalt kompetansesenter for middelalderbygninger.

Nettside
Kontaktpersoner
Eivind Dalseg
Rådgiver
;
;