#

Ryfylkemuseet - Bygningsvern

Ryfylkemuseet forvaltar 85 bygningar og to antikvariske båtar, og er det største bygningsmuseet i Rogaland. Bygningssamlinga representerer eit stort spenn i alder, sosial tilknyting, bruksområde og byggeteknikk og er såleis kjelde til mykje kunnskap om byggeskikk og det levde livet i og rundt husa i Ryfylke. Ryfylkemuseet har lenge arbeidd med dokumentasjon av den lokale byggeskikken og handverket som har skapt den.

Adresse
Nordenden 14, 4230 SAND