#

Rørosmuseets bygningsvernsenter

Bygningsvernsenteret på Røros ligger under Rørosmuseet. En av senterets viktigste oppgaver er arbeidene på museets antikvariske bygninger. Senteret arrangerer kurs og utfører istandsetting på oppdrag fra andre.

Senteret setter fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet.

Senterets arbeid bygger på den kompetansen Rørosmuseet har opparbeidet gjennom mange års forvaltning, istandsetting og vedlikehold av eldre bygg og anlegg i Røros-regionen. Erfaringer fra museets kurs- og formidlingsvirksomhet innen bygningsvernet har også vært viktig for etableringa av senteret.

Nettside
Adresse
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret Malmplassen, Lorentz Lossius gata 45, 7374 Røros
Telefon
72 40 61 71