#

Prosjekt Bygningsvern i Ryfylke

Fram til 2002 leia Ryfylkemuseet eit prosjekt om byggeskikk og bygningsvern i Ryfylke. Prosjektet som starta allereide i 1995, har gjennom desse åra vunne mye verdfull kunnskap om dei tradisjonelle bygningshandverka. Nettsida gir smakebitar av dei kunnskapane som er nedfelte i den handlingsborne kunnskapen i bygningshandverka.