Samisk bygning, Sjærstad i Nordland. Foto: Marte Boro
Samisk bygning, Sjærstad i Nordland. Foto: Marte Boro

Nordnorsk Bygningsvernsenter

Nordnorsk bygningsvernsenter er en avdeling i stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Senter tar på seg mindre restaureringsoppdrag og gir veiledning og råd ved behov. Nordnorsk bygningsvernsenter er lokalisert på Gratangen

Hovedmålet for senteret er å være et rådgivende organ og en aktiv utøver innen restaurering av bygninger innenfor kulturminnevernet i Nord-Norge. Det arbeides med å bygge et samarbeid mellom hårndverksutøvere, både fra nye og gamle fag, i hele Nord-Norge. Senteret tar sikte på å skape et nettverk for fagfolk som har samme forståelse for ivaretakelse av antikvariske bygninger og anlegg. Det arrangeres ulike kurs for interesserte i Finmark og Troms.

Nettside
Adresse
Hellarbogen 9470 Gratangen
Telefon
77020370