#

Museumsnettverk for bygningsvern og tradisjonshåndverk

Museer fra hele landet har gått sammen om et museumsnettverk for tradisjonelt handverk. Nettverket skaper en arena hvor man drar nytte av og utvikler hverandres kompetanse.

Følgende museer og institusjoner er nå medlemmer i nettverket som ledes av Maihaugen:

Bymuseet i Bergen, Hardanger og Voss museum, Jamtli, Museum Nord, Museumssenteret i Salhus-avd Osterøy, Namdal fylkesmuseum, Nordmøre museum, Norges husflidlag, Norsk folkemuseum, Norsk handverksutvikling, Rørosmuseet, Trøndelag folkemuseum, Museumssenteret i Salhus, Sunnfjord Museum, Museet Kystens Arv og Museumsbanerådet.

I stedet for at alle museene nødvendigvis skal ha kompetanse på de samme tingene, skaper vi gjennom nettverket arenaer og møteplasser for samarbeide.

Nettside
Adresse
Maihaugvegen 1, 2609 Lillehammer
Telefon
61 28 89 00