#

Murbyen Oslo

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter for Oslos historiske murgårder, den karakteristiske bebyggelsen i pusset tegl fra byveksten i siste halvdel av 1800-tallet og frem til rundt 1930

Oslo var Europas hurtigst voksende hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet. Murgårdsbebyggelsen som ble oppført i denne perioden er unik, både fordi den er så utbredt, men også fordi den er relativt godt bevart. Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Murgårdene har stått i over 100 år, og kan stå i 100 år til. Murbyen Oslo bidrar til å bevare denne historien.

 

Bærekraftig byutvikling

Murbyen Oslo bidrar til bærekraftig byutvikling ved å sørge for at Oslos historiske murgårder blir ivaretatt med tradisjonelle materialer og metoder. Murbyen Oslo skal være et bindeledd mellom håndverkere og eiere av historiske murgårder. Vi jobber for å bevisstgjøre, motivere og styrke kompetansen hos gårdeierne, og øke håndverkernes kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder knyttet til murgårdene. 

 

Nasjonalt ansvar

Murbyen Oslo tar nasjonalt ansvar som eneste bygningsvernsenter i Norge som fokuserer på kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder i murerfaget. Bygningsvern i en by har sine egne utfordringer knyttet til murgårdenes eierstrukturer, lav rekruttering til håndverksfag og manglende kunnskap om tegl og kalkpuss i Norge. Murbyen Oslo utvikler metoder for bygningsvern i by, og er et forbilde for hele landet.

 

Bredt samarbeid

Murbyen Oslo er et resultat av et bredt samarbeid mellom Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og aktører i byggebransjen. Murbyen Oslo er en ideell organisasjon og har ingen offentlig myndighetsrolle. 
Murbyen Oslo skal ikke drive kommersiell virksomhet i konkurranse med andre aktører i markedet for rådgivende og utførende. Vi er finansiert av Klima- og miljødepartementet og mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.