BNL MD
#

Kulturminner for alle

Fortidsminneforeningen har igangsatt prosjektet Kulturminner for alle med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet skal styrke våre gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner. En stor del av prosjektet vil være søkbare midler til istandsetting av kulturminner.

Kulturminner for alle har en målsetning om å styrke og ivareta de gamle håndverkene, samt sikre kulturminner som er allment tilgjengelige. Det er mulig å søke tilskudd fra prosjektet. I tillegg arrangeres workshops for unge håndverkere og hvert år deles ut 4 stipender á 25 000,- til unge lovende håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk. Stipendene er øremerket deltakelse på selvvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Håndverksdagene på Røros. 

Les mer om tilskuddsordningen

 

Nettside
;
;