#

Husasnotra

Husasnotra er en avdeling av Stiftelsen Geitbåtmuseet og er et lærested for tradisjonshåndverk. Her får håndverkere tilbud om opplæring ut over svennebrev gjennom kursing og styrt praksis.

Etablert for å bevare byggeskikken for hus og båt på Nordmøre

Husasnotra er en avdeling av Stiftelsen Geitbåtmuseet og er et lærested for tradisjonshåndverk. Her bygges hus og geitbåter i forskjellige størrelser. Færinger med to og et halvt rom er den vanligste. Men vi bygger også fyringer og kirkebåt, som har 7 rom. Vi har også et opplæringstilbud til håndverkere ut over svennebrev. Det er et tilbud som blir gitt over 3 år med kursing og styrt praksis. Næmingene, som vi kaller handverkerne under opplæring, arbeider med mange prosjekt, både nybygging og restaurering. Vi arbeider mest med freda bygg og kirker. Vi samarbeider med Senter for Bygdekultur på Dovre og Rørosmuseet om denne opplæringen.

Håndverkerne under opplæring arbeider med mange prosjekt innen både nybygging og restaurering. Under opplæring kalles håndverkerne næminger. Næmingeordningen er fireårig og formålet er kompetanseheving av håndverkarar utover svennebrev.

  • Målgruppen er personer mellom 25-35 år, men aktuelle kandidater i andre aldersgrupper vil også bli vurdert.
  • Grunnleggende interesse for tradisjonell tømring/bygningsrestaurering og yrkeserfaring, realkompetanse tilsvarende svenn i faget.
  • Lyst og evne til å rettlede og lære bort til andre.
  • Samarbeidsevne.
Nettside
Adresse
Valsøyfjordvegen 1349, 6687 Valsøyfjord
Telefon
479 58 049