#

Håndkraft- Forum for Tradisjonshåndverk på Haugalandet

Håndkraft- forum for tradisjonshåndverk er et nettverk som samler håndverkere med interesse for tradisjoner i området Haugalandet. I nettverket utveksles kunnskap og håndverkskompetanse gjennom kurs, fagkvelder og studieturer for medlemmene.

Foreningens formål er å arbeide for ivaretakelse og videreføring av tradisjonshåndverk. Foreningen skal legge til rette for møtesteder, faglig diskusjon, erfaringsutveksling, kurs, studieturer, foredrag mm. for at håndverkere på Haugalandet skal kunne øke sin kompetanse innenfor området tradisjonshåndverk. Noen av arrangementene kan også være aktuelle for andre enn håndverkere. Et viktig mål er å få yngre håndverkere til å fatte interesse for tradisjonshåndverk.

Adresse
Rådhuset Statsråd Vinjes gate 25, 4250 Kopervik
Telefon
52857357