BNL MD
#

Fredrikstad bygningsvernsenter

Fredrikstad bygningsvernsenter tilbyr foredrag, kurs og mulighet for befaringer til allmenheten. Det langsiktige formålet er styrket ivaretakelse av kulturarven.
Senteret er en del av Fredrikstad kommune.
Senteret vektlegger stilarkitektur og byggeskikk som er typisk for byene i Østfold. Fredrikstad bygningsvernsenter er ikke et fysisk sted, men aktivitetene samles på nettsiden.
;
;