Utmurt bindingsverk
Utmurt bindingsverk

Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring i Danmark er et vitensenter for håndverk og bygningsbevaring. Senteret gir råd om vedlikehold og istandsetting av eldre bygninger til både offentlige og private eiere. 

Center for Bygningsbevaring retter seg både mot fredede og bevaringsverdige bygninger. Formålet med rådgivingen er å ta vare på eller retablere husenes bevaringsverdier. Senteret har flere anvisningsblader tilgjengelige på nett som gir råd og tips om istandsetting og vedlikehold.

 

Nettside
Adresse
Raadvad 40 DK 2800 Kgs. Lyngby
Telefon
( 0045) 45 96 99 90