#

Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna

Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna er en avdeling under Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, og er et lavterskeltilbud for eiere av gamle hus.

Bygningsvernsenteret kan gi råd og hjelp til alle som har eldre bygninger; alt fra private huseiere til profesjonelle eiere og forvaltere, både private og offentlige. Senteret arrangerer også kurs og fagdager i kulturminnevern og praktisk bygningsvern.

Bygningsvernsenteret har kompetanse på mange ulike bygningstyper, også om huset ditt er fredet eller har annet vern. Det kan hjelpe deg med å søke tilskudd og skrive rapporter, og i nettverket de dyktige bygningsvernhåndverkere som kan sette opp tilstandsvurderinger og kostnadsoverslag samt utføre istandsettinger.

Bygningsvernsenteret kan også gi råd til kommuner og fylkeskommuner i saker der kulturminner i form av bygninger og anlegg er berørt, og kan skrive kulturminneplan for kommuner eller bistå ved rullering av eksisterende plan.

Senteret tar imot alle henvendelser uavhengig av sted, men det naturlige geografiske område er Trondheimsregionen, med hovedvekt på kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland. Vi har kontor i den 300 år gamle, fredete Prestegårdslåna i Melhus.

Nettside
Adresse
Asbjørn av Medalhus veg 53, 7224 Melhus
Telefon
467 53 540

Kurs og arrangement