BNL MD
Det gode liv ved elva. Trondheim. Foto: Christel E. Wigen Grøndahl
Det gode liv ved elva. Trondheim. Foto: Christel E. Wigen Grøndahl

Bygningsvernsenteret ved NTNU

Bygningsvernsenteret ved NTNU er et møtested for forskning, kunnskapsformidling og etter- og videreutdanning innen bevaring og utvikling av verneverdige bygningsmiljøer.

Senteret skal være en kunnskapsressurs for utdanning, forvaltning og byggenæring. Det samarbeider med andre universitets- og forskningsmiljøer i og utenfor Norge om en bærekraftig bruk av den bygde kulturarven. Senteret vil arbeide for å utvikle og formidle ny kunnskap om hvordan våre bygde omgivelser kan forbedres og forvaltes slik at de utgjør ressurser for fremtiden - både som bruksressurser og som ressurser for verdiskaping, opplevelse, identitet og historieforståelse.

Nettside
Adresse
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg 1, Gløshaugen, Trondheim.
;
;