#

Bygningsvernrådgivere i Hordaland

I Hordaland er det lagt til rette for en lokal rådgivingstjeneste i form av et fylkesnettverk av bygningsvernrådgivere med base i regionmuseene.

Det er opprettet stillinger som bygningsvernkonsulenter ved fem museer i fylket. Målsetningen med konsulentene er å sikre større lokal tilknytning og nærhet til saker i lokalsamfunnet gjennom rådgivning i i kulturminnevern og museumsfaglige spørsmål. Konsulentene yter hjelp i sine respektive regioner, både innenfor museene, til fylkeskommunen, kommunene, eiere av kulturminner, skoler, frivillig sektor og næringsdrivende. 

For kommunene er bygningsvernkonsulentene en god ressurs til stor hjelp i lokale saker. Ordningen er dessuten viktig for å hjelpe private tiltakshavere med utforming  av prosjekter og søking om tilskudd til restaurering og vedlikehold.

Konsulentene kan også kontaktes via disse museene:

  • Hardanger og Voss museum  (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Kvam, Jondal, Odda, Ullensvang)
  • Sunnhordland Museum (Stord, Fitjar, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Etne, Bømlo, Sveio)
  • Museumssenteret i Hordaland (Fedje, Masfjorden, Modalen, Austrheim, Meland, Lindås, Radøy, Osterøy, Vaksdal)
  • Bymuseet i Bergen (Bergen)
  • Museum Vest (Askøy, Fjell, Sund, Øygarden)