#

Bygningsvernprosjektet i Bodø

Bygningsvernprosjektet i Skjerstad ble etablert allerede i 1992 for å bevare bygningene i området. I dag er Skjerstad en del av Bodø kommune og prosjektet tar på seg arbeid også utenfor kommunegrensen.

Bygningsvernprosjektet arbeider i hovedsak med å reparere og dokumentere eldre bygninger og handverk. Prosjektet er finansiert av Bodø kommune. 

Adresse
Bygningsvernprosjektet, 8100 Misvær
Telefon
909 76 119