BNL MD
#

Bygningsvern Vestfold og Telemark

Bygningsverntjenesten Vestfold og Telemark er en rådgivingstjeneste til eiere av eldre, verneverdige hus og anlegg i Vestfold og Telemark

Tjenesten er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og driftes av Fortidsminneforeningen og Vest-Telemark Museum. I tillegg til å gi råd til eiere, vil det også arrangeres kurs i bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Bygningsverntjenesten Vestfold og Telemark tilbyr en gratis førstegangsbefaring til eiere av eldre og verneverdige hus i Vestfold og Telemark.

Ved bestilling av befaring kommer en rådgiver på besøk for å se på bygningen og møte eieren. I etterkant av befaringen vil eier få tilsendt et befaringsnotat, som oppsummerer befaringen, og gir forslag til veien videre. Rådgivere er dyktige fagpersoner med flere års erfaring innen bygningsvern.

Nettside
;
;