BNL MD
Risør. Foto: Tanja Røskar
Risør. Foto: Tanja Røskar

Bygningsvern i Agder

Bygningsvern i Agder skal styrke håndverkskompetansen i fylket, sikre rekruttering til håndverksfagene og øke kunnskapen omkring bygningsvern og verneverdier hos kommuner, eiere og håndverkere.

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for vern av bygninger og anlegg i hele fylket. Agder har en rik bygningsarv med mange verdifulle bygninger og bygningsmiljøer.

Les mer 

 

Nettside
Adresse
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Telefon
38 05 00 00, Sentralbord
;
;