#

Helgeland museum

Helgeland Museum, bygningsvern er lokalisert i Mosjøen, Vefsn kommune. De holder til den store bryggen fra 1879, som ligger i den nordlige delen av Sjøgata verneområde, nærmest elven Vefsna. 

Avdelingen for bygningsvern i Helgeland Museum har ansvar for anlegg i 18 kommuner. Det er en sentral oppgave å pleie og utvikle anleggene slik at de tilfredsstiller faglige krav til museumsdrift.

I tillegg leverer vi tjenester og rådgiving innen bygningsvern for kommuner og private, og er en faginstitusjon for tradisjonshåndverk i utdanning, kunnskapsutvikling og formidling av arkitekturhistorie og materialkunnskap.

Museet utvikler et bygningsvernsenter i Mosjøen og på Vega som til sammen skal være møteplass, læringsarena, materialbank og informasjons- og dokumentasjonssenter for byggetradisjon i Nordland.