Risør. Foto: Tanja Røskar
Risør. Foto: Tanja Røskar

Bygnings- og fartøyvernsenteret i Risør

Senteret arbeider for å styrke kystkulturen, samt ivareta de kulturhistoriske verdiene i Risør.

Bygnings- og fartøyvernsenteret i Risør ligger i Storgata 8b. Dette er et samarbeid mellom Risør kommune og Agder fylkeskommune. Senteret arbeider for å styrke kystkulturen, samt ivareta de kulturhistoriske verdiene i Risør. Det er en sentral oppgave å være rådgivende for huseiere og håndverkere i hele regionen, og å arrangere kurs og opplæring innenfor forskjellige fagområder. Huseiere og håndverkere som har spørsmål knyttet til verneverdige/eksisterende bygninger kan ta kontakt for en uforpliktende prat.

Senteret arbeider også med forvaltning og oppfølging av tilskuddspostene for teknisk industrielle kulturminner, brannsikring, tette trehusmiljøer og fartøyvern.

Nettside
Adresse
Storgata 8b, Risør
Kontaktpersoner
Sam Bugge
Rådgiver