Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG
Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG

Bygningsvern – Nettverk for tradisjonshandverk og bygningsvern

Byggnettverket har som formål å styrke den faglege posisjonen og gjera musea meir synlege i arbeidet med bygnings- og fartøyvern. I 2017 vart Byggnettverket slått saman med Håndverksnett og det nye nettverket "Bygningsvern – Nettverk for tradisjonshandverk og bygningsvern" vart stifta.