Fasade malt med silikatmaling. Foto: Weber Norge
Fasade malt med silikatmaling. Foto: Weber Norge

Murbyen Oslo

Oslos murgårder er unike i europeisk sammenheng, både fordi det er så mange av dem og men også fordi de er relativt godt bevart. Derfor jobbes det nå for et varig tilbud til byens huseiere og håndverkere - med fokus på mur og murarkitektur.

Målet er at det innen tre år skal være et permanent bygningsvernsenter i Oslo med spesialkompetanse innen murbebyggelse. Senteret skal bistå eiere og bidra til økt kompetanse blant håndverkere.
Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Byen hadde ikke vert den samme dersom murgårdene hadde måttet vike for moderne bebyggelse. Derfor må vi ta vare på dem. Vi må bevare Oslos identitet som en «murby» og sørge for en bredere forståelse for betydningen av dette. 
Fagmiljøet i Oslo står samlet om at dette er noe byen trenger. Nyheten om at finansiering av et forprosjekt endelig er på plass har mobilisert både profesjonelle og frivillige krefter. Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus etablerer nå konsulentdriften «Murbyen Oslo» og kommer til å arbeide videre med Murbyen Oslo frem til finansiering av et permanent senter er sikret.
Kontaktpersoner
Caroline Lundegaard Hannisdal
Daglig leder