Vega

Byggeskikkveileder Nes - Kirkøy

Bakgrunnen for arbeidet med denne veilederen er det presset Vega, og spesielt Nes Kirkøy, er utsatt for etter at Vegaøyene ble tatt inn på Unescos liste over verdens kulturarv.

Grunnen til at Vegaøyene er på Unescos liste over verdensarvsteder, er det svært spesielle økosystemet rundt ærfuglene, den unike eggog
dunnæringen, samarbeidet mellom folket og ærfuglen, og det vakre riket av øyer, holmer og skjær.

Landskapet kjennetegnes ved nøysom kultivering, lokaltilpasset bebyggelse, basert på kunnskap om de lokale naturforhold og små spor etter generasjoners møysommelige slit ytterst mot storhavet (www.unesco.com).


Status som verdensarv vil trolig føre til at det kommer flere turister til Vega. Økningen vil nødvendigvis medføre mer slitasje, og et økt ansvar for å opprettholde de kvaliteter som var medvirkende til at Vegaøyene kom på verdensarvlisten. For å kunne ta i mot flere turister, må Vega få flere overnattingsmuligheter og en infrastruktur som sikrer at turismen blir styrt utenom de mest sårbare områdene. Når tilstrømningen øker, må kapasiteten på mottaksapparatet økes tilsvarende.

Kombinasjonen av disse faktorene vil føre til et stigende press på de etablerte stedsstrukturene, som ikke er bygd for den type virksomheter som reiselivsnæringen fører med seg. Turistene legger større vekt på kultur ved valg av reisemål. Selv i et land som Norge, der reiselivet i 200 år så å si utelukkende har vært basert på den rene naturopplevelsen, søker turistene til steder med spesiell atmosfære og særpregete bygningsmiljøer. Steder som fiskeværene i Lofoten, og også Nes/Kirkøy på Vega er særlig interessante fordi de kan by på en spektakulær natur, i tillegg til en levende fiskeritradisjon som har skapt et kulturelt og sosialt liv som tilreisende opplever som ekte og eksotisk. En av de viktigste – i alle fall den mest synlige – ingrediensene i det kulturelle landskapet på Nes Kirkøy, er stedet selv, med sin særegne sammenstilling av bebyggelse og landskap; fiskerbondens kulturlandskap.

Byggeskikkveilederen er utformet med tanke på å identifisere de karakteristiske og kvalitetene trekkene og kvalitetene ved dette kulturlandskapet, for så å komme med forslag om hvilke kvaliteter som bør ivaretas og hvordan det kan gjøres.

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder Nes - Kirkøy, Vega kommune

byggeskikkveileder_nes_Vega-1.jpg