BNL MD

Uthavnene på Sørlandet

Tradisjon og vern. Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdige bygninger og anlegg i kystsonen i Aust-Agder og Vest-Agder.

HVORFOR AKKURAT UTHAVNER, OG HVORFOR EN VEILEDER?


Uthavnene er kan hende Sørlandets viktigste og mest verneverdige kulturmiljøer. Med sine tettbygde trehusmiljøer, med hus mer eller mindre vegg i vegg og så å si på bryggekanten, sitt spesielle kulturlandskap og sine minner etter flere hundre år med havnevirksomhet, losing og handel representerer de miljøer som i denne spesielle tapningen bare finnes her. I så måte kan de sammenlignes med stavkirkene eller den håndfullen andre kulturminner som i dag representerer Norge på Unescos liste over verdensarv. Så vel Aust-Agder fylkeskommune som Vest-Agder fylkeskommune har derfor vedtatt å arbeide for at de sørlandske uthavnene får verdensarvstatus.

Uthavnene er like mye internasjonale som de er norske. Kanskje var det derfor de i mange år ble noe stemoderlig behandlet, som kulturminner betraktet. Det var ikke innlysende hvordan disse stedene ute i havet, disse havnene som oftere ble besøkt av fremmede skip enn av folk inne fra fastlandet, kunne innpasses i den nasjonale fortellingen om Norge. I dag er vi selvsagt stolte og kry av den åpenheten mot det nye og ukjente som historisk sett har kjennetegnet landsdelen vår, og som uthavnene er det viktigste uttrykket for.

 

Veilederen er ført i pennen av distriktskonservator Ivar Ole Iversen ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord. Kapittel 1 – de historiske uthavnene på Sørlandet – er skrevet av Bjarne Tresnes Sørensen ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Last ned Pdf: Veileder - Uthavnene på Sørlandet. Tradisjon og vern

Uthavn-veileder-1.jpg
;
;