Kulturminnevern og universell utforming

Et prosessverktøy

Med dagens lovverk og politiske føringer er det forventninger til at alle personer, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne oppleve kulturminner på en likestilt måte.

I mange miljøer står bevisstheten om kulturminnenes verdi og betydning sterkt. De fleste er opptatt av at verdifulle kulturminner, miljø og landskap,
samt andre spor fra fjern og nær fortid skal bli tatt godt vare på for kommende generasjoner. Det er bred aksept for at kulturminnene som finnes bevart rundt om i Norge betyr svært mye for miljø og samfunn, og bør være tilgjengelige for flest mulig.

Tilgjengelighet til kulturminner handler om bevissthet, kunnskap, estetikk, kreativitet og balansegang.

Prosjektet ”kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy” ønsker å bidra postivt til å få i gang den tverrfaglige tankeprosessen rundt temaet kulturminnevern og universell utforming.


Rapporten er et inspirasjons- og veiledningsprodukt for prosessen fram til gode løsninger. Hvert kulturminne og hver situasjon kan være ulik. Det er derfor viktig å finne løsningen og enigheten lokalt. Prosessverktøyet omhandler lovverkets forutsetninger og omfanget av de menneskelige funksjonsnedsettelser det skal tas hensyn til. Verktøyet beskriver deretter anbefalinger knyttet til søknadsbehandling innen byggesak, kulturminnevern og medvirkning. Den viser til et vidt omfang av gjennomførte eksempler og til hjelpeverktøy. Rapporten begrenser seg i til det bygde miljø, men systematikken kan brukes på tilsvarende utfordringer.

Arbeidet ble initiert av pilotkommunene for universell utforming Risør, Ullensaker og Trondheim i 2008.

Last ned Pdf: Kulturminnevern og universell utforming - Et prosessverktøy

Prosessverkty UU-1.jpg