Tomterpaletten

Indre Østfold kommune ønsker å løfte frem kulturmiljøene til stasjonsbyene, og i dette heftet presenteres forslag til ny fargepalett for Tomter

Den røde stasjonsbygningen fra 1882 oppleves av reisende på Østfoldbanen Østre linje, og danner kjernen for stedets naturlige sentrum. Tomter stasjon og Tomter kirke er vernede kulturminner.


Som de andre stasjonsbyene er Tomter i rask vekst på grunn av mye utbygging. Bygnings- typologien har generelt sett vært preget av spredt bebyggelse og enkeltboliger i trepanel, men ser nå store endringer.


I områder med stadig økende variasjoner i form, størrelser, høyder kan likheter i farger og bygningsmaterialer være et virkemiddel for å skape mer helhetlig stedsidentitet.

Se fargepaletten her

Tomterpaletten Forside