Trehusbyen Stavanger

Visste du at Stavanger har Europas største samling av trehus? Omlag 8000 hus. Alle mulige stilarter - fra empire til jugend og funksjonalisme. Det er det vi kaller trehusbyen. Her bor det 30 000 mennesker.

Når du går rundt i Trehusbyen, vil du se hus i en rekke ulike stilarter. byggestilene har vært mange gjennom de århundrene Trehusbyen har vokst fram. Men forskjellene er størst på utsiden. Den innvendige konstruksjonen har stort sett vært den samme.

Inni er de like

Innsiden av de fleste husene i Trehusbyen er av tømmer. Det er laftekonstruksjoner bygd av sagd tømmer eller lafteplank. Til sammenlikning er de fleste husene fra etterkrigstiden bindingsverkskonstruksjoner.

Stilimpulser fra Europa

Stilimpulsene kom til Norge og Stavanger fra Europas murhusarkitektur - som regel med en liten forsinkelse. Her ble de tilpasset til våre forhold, og til trehusarkitekturen. Fra hver periode finnes det enkelte murhus i Trehusbyen. Disse følger de samme stilskiftene som trehusene. byggestilen preger både husets hovedform og bygningsdetaljene, som viduer, dører, listverk, kledning, taktekking og dekor. Når man restaurerer et hus, er det viktig å vite hvilken stilretning det tilhører.

Få hus fra før 1800

det er svert få hus i Stavanger fre før 1800. de som finnes, er ombygd og har mistet sitt opprinnelige stilpreg. Et unntak er det godt bevarte rokokkohuset i Skagen 18 ("Hansenhuset", bak uterestauranten Hansenhjørnet). Men ellers kan man si at trehusbyens stilhistorie begynner med klassisismen.

8000 trehus + ditt

Stavanger kommune satser på å sikre og videreføre kvalitetene som ligger i disse husene. Brosjyren "8000 trehus + ditt" ble laget som en veiledning til dem som bor i Trehusbyen. Målet var å gi nyttig informasjon, og kanskje også en smule inspirasjon for dem som skulle gå i gang med istandsetting eller tilbakeføring. For måten man gjør dette på bestemmer ikke bare hvor fint ditt eget hus blir. Det avgjør også hvordan byen som helhet vil se ut.

Plan for bevaring

Vi har mye å tjene på å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. En by bedømmes ofte - på godt og vondt - ut fra sitt utseende. Trehusbyen er både en attraksjon for tilreisende og et godt boligområde for de fastboende. Stavanger kommune ønsker å bidra til at det beste med Trehusbyen bevares.

Derfor har bystyret vedtatt egne regler for byggearbeider i Trehusbyen. Disse finner du i "Estetiske retningslinjer for Trehusbyen - Stavanger".

 

Stavanger trehus.jpg