BNL MD

Byggeskikkveileder for Rovdas 3

Veilederen gjelder et område innerst i Reisafjorden på 159 daa i kommunal eie. Det er tre felter, Rovdas 1, 2 og 3. 

Arbeidet med reguleringsplanen for Rovdas 3 startet vinteren 2009. Areal + ble engasjert av Nordreisa kommune til å utarbeide en detaljert plan for området. Ønsket med arbeidet er å gi området et særpreg og en identitet med utspring i områdets beliggenhet og fortrinn.
Arkitektkontoret Larkas er som samarbeidende med Areal+ engasjert til å lage en byggekikkveileder for Rovdas 3.

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder for Rovdas 3

 

Byggeskikksveileder_for Rovdas-1.jpg
;
;