#

Røros verdensarvområde

Bergstaden og Cirkumferensen

Veileder: Røros bergstad ble innskrevet på Verdensarvlisten i 1980.

Det har i ettertid vist seg at området som da ble innskrevet var for snevert. Viktige kulturminner som forklarer hvorfor Røros bergstad ble anlagt på dette ugjestmilde stedet, og hvordan byen fungerte, var ikke tatt med. Etter at Røros bergstad hadde vært verdensarv i 30 år, vedtok Verdensarvkomiteen i 2010 en utvidelse av området og endret navnet til Røros bergstad og Circumferensen.

 

Last ned folderen Røros bergstad og Cirkumferensen

Roeros_Norsk_verdensarv_2016-1.jpg