BNL MD

Byggeskikkveileder for Rennebu

Del 1: Lokal byggeskikk

Byggeskikkveilderen for Rennebu kommune består av 4 deler:
1. Lokal byggeskikk
2. Fritidsbebyggelse
3. Bebyggelse i jorbrukslandskapet
4. Tettstedsbebyggelse

Veilederne skal være til hjelp og inspirasjon for de som planlegger, bygger nytt eller tar vare på bygninger og landskap i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at byggeskikkveileder for Rennebu kommune er retningsgivende ved byggesaksbehandling og stedsutvikling i kommunen.

Veilederen "Del 1 - Lokal byggeskikk" tar for seg følgende tema:

Byggeskikk

Formål

Historie

Bebyggelse i Rennebu

Tunformen

Naturlandskapet

Tun på moderne vis

Lokal byggeskikk

Kjennetegn ved Trøndersk byggeskikk

Materialer

Farger og dekor

Tettsteder

Fritidsbebyggelse

 

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder for Rennebu kommune Del 1: Lokal byggeskikk

 

Byggeskikk Rennebu-1.jpg
;
;