Byggeskikkveileder for Rennebu

Del 3: Jordbrukslandskapet

Den første faste bosettinga i Rennebu fant sted for over 2000 år siden. Gjennom århundrer har et aktivt jordbruk lagt grunnlaget for det velstelte og vakre kulturlandskapet som vi opplever i Rennebu idag.

Byggeskikkveilderen for Rennebu kommune består av 4 deler:
1. Lokal byggeskikk
2. Fritidsbebyggelse
3. Bebyggelse i jorbrukslandskapet
4. Tettstedsbebyggelse

Veilederne skal være til hjelp og inspirasjon for de som planlegger, bygger nytt eller tar vare på bygninger og landskap i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at byggeskikkveileder for Rennebu kommune er retningsgivende ved byggesaksbehandling og stedsutvikling i kommunen.

Veilederen "Del 3 - Jordbrukslandskapet" tar for seg følgende tema:

Jordbrukslandskapet i Rennebu

Historisk utvikling av jordbruksladskapet

Landbruk i endring

Nye byggebehov

Firkanttunet, utvikling av tunform

Bygningene i tunet

Renessansetunet

Nye funksjoner i tunet

Trønderlåna - opprinnelse og utvikling

Prinsipper ved om- og påbygning

Ny bebyggelse i jordbrukslandskapet

Prinsipper for utforming og plassering av ny bebyggelse

Bygningsmasse som ressurs

Bevaring

Form, dimensjoner, skala og uttrykk

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder for Rennebu kommune Del 3: Jordbrukslandskapet

 

Byggeskikk Rennebu Jordbrukslandskapet-1.jpg