BNL MD

Byggeskikkveileder for Rennebu

Del 2: Fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelsen i Rennebu har sitt forbilde i den lille bua på fjellet.  Den ble brukt til setring, jakt og fiske og annen utmarksaktivitet som en del av livsutkomme for bonden i bygda. Etter hvert tok turister og familie i bruk hytta til rekreasjon. Dette er en av fire byggeskikkveiledere fra Rennebu kommune.

Byggeskikkveilderen for Rennebu kommune består av 4 deler:
1. Lokal byggeskikk
2. Fritidsbebyggelse
3. Bebyggelse i jorbrukslandskapet
4. Tettstedsbebyggelse

Veilederne skal være til hjelp og inspirasjon for de som planlegger, bygger nytt eller tar vare på bygninger og landskap i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at byggeskikkveileder for Rennebu kommune er retningsgivende ved byggesaksbehandling og stedsutvikling i kommunen.

 

Veilederen "Del 2 - Fritidsbebyggelse" tar for seg følgende tema:

Fritidsbebyggelse i Rennebu

Hytta i landskapet

Terrengtilpasning

Vei og adkomst

Tomteregistrering

Byggeskikk

Dimensjoner

Volumer i terrenget

Plassering på tomt  

Tilbygg og utvidelse

Takform  

Materialer, overflate og fargebruk

Vinduer

Inngjerding og utemøblering,

Belysning

Bærekraft og energibruk

Last ned Pdf: Byggeskikkveileder for Rennebu kommune Del 2: Fritidsbebyggelse

Byggeskikk Rennebu fritidsbebyggelse-1.jpg
;
;