BNL MD

Byggeskikkveileder Øvre Eiker

Denne veilederen har som hensikt å sikre en god estetisk utforming av omgivelsene, både i tettstedene, i boligområdene og på bygdene. I den forbindelse er det avgjørende at man tar utgangspunkt i de lokale forholdene i kommunen knyttet til landskap, terreng og historiske verdier.

Alle tettstedene i kommunen er forskjellige. Det er derfor viktig å bygge opp under stedskarakteren for tettstedet og omgivelsene forøvrig. Kommuneplan for Øvre Eiker vil være retningsgivende i den anledning. Haugen i Vestfossen har egne retningslinjer for å sikre særpreget i større grad enn hva denne veilederen vil fange opp.


Byggeskikksveileder for Øvre Eiker kommune skal gi retningslinjer for estetisk utforming i kommunen for å sikre en høy kvalitet i dag og for fremtiden i det bygde miljø. Den skal også ivareta den helhetlige utformingen av kommunens tettsteder, slik at nybygg i eksisterende og nye områder er i samspill med hverandre, eksisterende bebyggelse og med de naturgitte forutsetningene. Hovedmålet er likevel at dette skal være en praktisk veileder for tiltakshavere for å gi større allmenn bevissthet omkring temaet. Kanskje kan den også styrke det faglige skjønn for saksbehandlere og politikere.

Last ned: Byggeskikkveileder for Øvre Eiker del 1

Last ned: Byggeskikkveileder for Øvre Eiker del 2

Kongsberg1lo.jpg
;
;